Segment użytkowników profesjonalnych systemów zamknięć jest to specyficzna grupa odbiorców wymagających aby stosowane przez nich  systemy charakteryzowały się unikalnymi parametrami i spełniały wysokie normy w zakresie bezpieczeństwa - dobra chronione muszą być odporne na próby ingerencji przez osoby nieuprawnione i odporności na niesprzyjające warunki atmosferyczne na działanie których są najczęściej narażone. Dla tej grupy użytkowników oprócz produktów opartych na tradycyjnej konstrukcji oferujemy specjalnie dedykowany dla tego typu rozwiązań produkty z serii LOB PRO

 

 

Telekomunikacja, dostawcy usług internetowych, telewizje kablowe

 

 

Operatorzy telekomunikacyjni działają zazwyczaj na rozległych obszarach (miasto, gmina, województwo a nawet  terytorium całego kraju). Zabezpieczane są różnego typu obiekty:

Sieci kablowe – gdzie zabezpieczania wymagają: obudowy zakończeń kablowych, studnie kablowe, szafy dostępowe itp. Jako  zamknięcia stosowane są tu najczęściej zamki przemysłowe(cam lock) i kłódki.

Obiekty wyniesione – stacje wzmacniakowe, anteny telefonii komórkowej i inne obiekty. W tym przypadku stosowane zazwyczaj są wszystkie rodzaje zamknięć.

Zastosowanie systemu Master Key jest w przypadku tego typu odbiorców  wręcz nieodzowne, przede wszystkim możliwość zbudowania dostępu hierarchicznego pozwala na określenie uprawnień dla różnych  użytkowników. Operator często udostępnia swoją sieć innym podmiotom, dzięki zastosowaniu systemu możemy ograniczyć ich dostęp do wybranych segmentów sieci. Również wewnątrz organizacji wprowadzenie systemu wydatnie poprawia funkcjonalność  i bezpieczeństwo, możemy określić uprawnienia  grupom technicznym dla obszaru lub typu obiektów  które obsługują, jednocześnie  zezwalając na szerszy dostęp osobom nadzorującym.

 

 

 

 

 

Energetyka i gazownictwo

 

 

W przypadku przedsiębiorstw elektroenergetycznych, gazowniczych oraz energetyki cieplnej, mamy podobną sytuacją jak przy branży telekomunikacyjnej, dodatkowym elementem wyróżniającym jest szczególna ochrona przed ingerencją osób niepowołanych ze względu na niebezpieczeństwo jakie występuje w miejscach chronionych. Przykładowymi obiektami zabezpieczanymi są: stacje GPZ, złącza w sieci SN, stacje wnętrzowe oraz słupowe SN/nN, rozdzielnie, szafki i złącza w sieci nN, szafki indywidualnych odbiorców, obiekty gazowej sieci przesyłowej.

 

 

 

 

 

 

 

Wodociągi i energetyka cieplna

 

W tej grupie użytkowników dobra chronione są szczególnie przed atakami wandalizmu a nawet terroryzmu, szczególnie w przypadku ujęć wody. Sytemy Master Key doskonale sprawdzają się  w użytkowaniu baz technicznych i biurowych oraz  wyniesionych obiektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Służby mundurowe

Wojsko, policja, WOP, kolej posiadają własne sieci wydzielone  wzorowane na rozwiązaniach telekomunikacyjnych, energetycznych itp. Oczywiście również w tym przypadku zastosowanie systemu Master Key doskonale się sprawdza.