Duże i średnie obiekty ze względu na ilość funkcjonujących zamknięć, ilość użytkowników i często skomplikowaną strukturę dostępu są najlepszym miejscem do zastosowania systemu Master Key.

Przykładowe obiekty z tej grupy to:

 

 

Hotele – dzięki systemowi klucza generalnego możemy łatwo i sprawnie zarządzać dostępem do pomieszczeń w każdej wielkości hotelu bądź pensjonacie.  Obecnie większość  obiektów typu hotelarskiego korzysta z elektronicznej kontroli dostępu, jednak zastosowanie zamknięć mechanicznych jako awaryjnych jest kolejnym argumentem na zastosowanie systemu klucza. W przypadku braku elektronicznej konroli dostępu możemy łatwo zarządzać dostępem za pomocą systemu klucza, np. gdy  gość powinien mieć dostęp do innych zamknięć oprócz swojego pokoju(wejście do budynku, parking, przejście na plażę, magazyn z rowerami lub nartami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynki użyteczności publicznej, biurowce – w obiektach tego typu szczególnie gdy nie posiadają one elektronicznej kontroli dostępu doskonale sprawdzi się system klucza. Możliwe jest takie zaprojektowanie systemu aby uprawnione osoby miały dostęp do różnych stref, ma to znaczenie np. gdy poszczególne grupy(pracowników, firm wynajmujących lokale) pracują w różnych godzinach. Oczywiście dostęp dla grup technicznych, ochrony, ekip sprzątających może być skonfigurowany dowolnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Centra handlowe – charakterystyczne cechy takiego obiektu to: zróżnicowany dostęp do pomieszczeń w zależności od uprawnień użytkowników – administracja, służby techniczne, ochrona, ekipy sprzątające i setrwisowe (często są to firmy zewnętrzne) mogą być
w pełni kontrolowane dzięki zastosowaniu systemu Master Key. Niezwykle istotne są też względy bezpieczeństwa, klucz generalny pozwala na sprawne otwarcie wszystkich pomieszczeń w przypadku zagrożenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabryki –wszystko jedno czy będzie to niewielki zakład produkcyjny czy nowoczesna duża fabryka jest to miejsce gdzie system klucza będzie rozwiązaniem wpływającym na dobrą organizację i sprawne zarządzanie. Przede wszystkim jest dużym wsparciem dla działalności Działu produkcji (utrzymania ruchu) czy Działu Gospodarki Magazynowej. Dzięki zastosowaniu różnych typów zamknięć: wkładki, półwkładki, kłódki, zamki typu camlock pracownicy sprawnie będą mogli korzystać z pomieszczeń, szafek narzędziowych, magazynów, stref wydzielonych. Oczywiście w ramach tego samego systemu będą zabezpieczone pomieszczenia używane przez inne działy zakładu: administrację, księgowość, sprzedaż, marketing itd.

 

 

 

 

 

 

Szkoły - systemy klucza generalnego doskonale sprawdzają się w takich obiektach jak szkoły. Dzięki zastosowaniu systemu możemy wydatnie zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu obiektów typu szkoły, przedszkola, domy kultury itp. W przypadku zagrożenia i potrzeby ewakuacji można szybko i sprawnie przy pomocy jednego klucza systemowego otworzyć wszystkie pomieszczenia. Ma to niebagatelne znaczenie gdy czas jest decydującym czynnikiem dla bezpiecznego ewakuowania uczniów i pracowników. Proszę sobie wyobrazić jak przebiega proces sprawdzania pomieszczeń gdy osoba odpowiedzialna musi wykonać tę czynność przy pomocy pęku kluczy w warunkach stresu. System ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków: nauczyciel może być wyposażony w jeden klucz otwierający salę lekcyjną, pokój nauczycielski i np. wyjście awaryjne, woźny może mieć dostęp do drzwi wejściowych, pomieszczeń gospodarczych, szatni, awaryjnego otwarcia wszystkich szafek uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnie mieszkaniowe – systemy używane w spółdzielniach mieszkaniowych, osiedlach, wspólnotach funkcjonują tak, że dostęp do poszczególnych zamknięć mają mieszkańcy i administracja osiedla oraz zewnętrzne firmy. Prawidłowo skonstruowany system powinien zapewniać dostęp do użytkowanych zamknięć każdej z tych grup w optymalny i wygodny sposób. Mieszkańcy mają dostęp do drzwi wejściowych swojej klatki schodowej, piwnicy, śmietnika ewentualnie innych wspólnie użytkowanych pomieszczeń(parking, wózkownia, pralnia itp.) Administracja może stworzyć dostęp dowolnie dla swoich służb technicznych, ekip sprzątających. Firma wywożąca śmieci ma dostęp tylko do śmietników, inne firmy zewnętrzne (telewizja kablowa, operator telekomunikacyjny, internetowy ) dostaną się do pomieszczeń do których posiadają uprawnienia.